پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1804
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2921 بازدید
تأمل نوینی از ماهیت معرفت تاریخی

نشست تأمل نوینی از ماهیت معرفت تاریخی برگزار می شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ در ادامه سلسله نشست های مسئله یابی در پژوهش های تاریخی، نشست «تأمل نوینی از ماهیت معرفت تاریخی» را برگزار می کند.

در این نشست، یعقوب خزایی سخنرانی خواهد کرد.

زمان: یکشنبه 10 اردیبهشت 1396، ساعت 16 تا 18

مکان: تهران، بزرگراه کردستان، نبش ساختمان آ.اس.پ، خیابان دکتر صادق آئینه‌وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشهبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
صفحه اینترنتی مرتبط
رسته: 3