دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1308
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2884 بازدید
تخریج حدیث

نشست تخریج حدیث برگزار می شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) یکشنبه این هفته میزبان شرکت کنندگان در نشست «تخریج حدیث و مباحث مرتبط» خواهد بود.

در این نشست، محمدحسین بهرامی و عباس محمودی سخنرانی خواهند کرد.

دبیری این نشست را مرتضی فدایی برعهده خواهد داشت.

زمان: یکشنبه 10 اردیبهشت 1396، ساعت 16 تا 18

مکان: قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)، سالن شهید صدربا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
صفحه اینترنتی مرتبط
رسته: 3