پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
بر خط: 1377
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

527 بازدید
کارگران منتظر کارند!
تاریخ انتشار در سایت: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۹۱/۰۲/۳
نقش ها
کاریکاتوریست : حمید صوفی
عناوین
رسته: 1

تصاویر