سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2682
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

332 بازدید
ضرورت طراحی نظام جامع تولید آمارهای امنیتی کشور

مهدی رجبیون از «ضرورت طراحی نظام جامع تولید آمارهای امنیتی کشور» سخن می گوید.به گزارش باشگاه اندیشه، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی جامعه و امنیت این پژوهشگاه هفدهمین نشست مطالعات راهبردی «شاخص‌سازی، سنجش و ارزیابی وضعیت امنیت» را برگزار می‌کند.

در این نشست، مهدی رجبیون دیدگاه های خود را درباره «ضرورت طراحی نظام جامع تولید آمارهای امنیتی کشور» مطرح خواهد کرد.

دبیری این نشست را محمدعلی مینایی برعهده دارد.

زمان: ‌سه‌شنبه 4 آبان 1395، ساعت 14 تا 16:30

مکان: سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۴ آبان ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
مطالب
رسته: 3