چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
بر خط: 942
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

162 بازدید
کتاب «قرآن؛ رساله ای درباره قرآن» در آلمان منتشر شد

کتاب «قرآن؛ رساله ای درباره قرآن»، تألیف یکی از سفرای آلمان در کشورهای اسلامی است که پس از گرایش به اسلام این کتاب را نگاشت.
کتاب «قرآن؛ رساله ای درباره قرآن» نوشته "مرلد ویلفرید هوفمن" در چاپ سوم در 112 صفحه منتشر شده و «انتشارات دیدریکس» آن را به بازار کتاب کشورهای آلمانی زبان عرضه کرده است.
گفتنی است "مراد ویلفرید هوفمن" در سال 1931 متولد شد. وی دکترایش را در رشته حقوق دریافت کرد و 33 سال به عنوان دیپلمات خدمت نمود، آخرین سمت وی سفیر آلمان در الجزایر و مراکش بود. وی امروز نیز برای انجام فعالیت هیی دینی، پی در پی به کشورهای اروپایی و آمریکا سفر می کند.
دکتر هوفمن در سال 1980 به اسلام گروید و از آن به بعد کتابها و مقالات متعددی را درباره اسلام و با مرکز ثقل مباحث بین الادیان و فرهنگ ها به رشته تحریر درآورد.

تاریخ انتشار در سایت: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
عناوین
رسته: 0