چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
بر خط: 1844
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

315 بازدید
نشست "نخبه گرایی فرهنگی" برگزار می شود

نخستین نشست ماهانه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در سال جدید با عنوان نخبه گرایی فرهنگی با سخنرانی دکتر فاطمه زیباکلام، دوشنبه 28 فروردین ماه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ماهانه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در سال جدید با عنوان نخبه گرایی فرهنگی دوشنبه 28 فروردین ماه برگزار می شود.
این نشست با سخنرانی دکتر فاطمه زیباکلام، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از ساعت 17 تا 19 در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، اتاق شورا برگزار می شود.
زیباکلام استادیار دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران است که پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه فلسفه آموزش و پرورش است. مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران، سیر اندیشه فلسفی در غرب و ترجمه چندین اثر دیگر از مهم ترین آثار اوست.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۹ فروردین ۱۳۹۱
عناوین
رسته: 0