شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
بر خط: 3209
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

644 بازدید
متن خوانی ارسطو

درس گفتارهای متن خوانی ارسطو برگزار می شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، خانه اخلاق پژوهان جوان درس گفتاری را به متن خوانی ارسطو اختصاص می دهد.

این درس گفتار با حضور محسن جوادی برگزار می شود.

درس گفتار متن خوانی ارسطو روزهای شنبه ساعت 18:30 در خانه اخلاق پژوهان جوان تشکیل خواهد شد.

خانه اخلاق پژوهان جوان در قم، صفائیه، کوچه 25، فرعی اول، سمت چپ، پلاک 87 قرار دارد.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 0