پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1779
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

613 بازدید
آموزش تمدن سازی نوین اسلامی با تکیه بر پیشینه عصر صفوی

کارگاه آموزشی «تمدن سازی نوین اسلامی با تکیه بر پیشینه عصر صفوی» برگزار می شود.

به گزارش باشگاه اندیشه، قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه با همکاری سازمان بسیج اساتید استان اصفهان کارگاه آموزشی «تمدن سازی نوین اسلامی با تکیه بر پیشینه عصر صفوی» را برگزار می کند.
محورهای این کارگاه آموزشی عبارت اند از:
• تمدن سازی نوین اسلامی ـ ایرانی، ضرورت ها بایسته ها
• تمدن سازی اسلامی ـ ایرانی مبتنی بر نظریات مقام معظم رهبری
• تمدن سازی شیعی عصر صفوی
• جلوه های تمدنی ـ اسلامی عصر صفوی
• نظام پولی
• اقتصاد و وقف
کارگاه آموزشی «تمدن سازی نوین اسلامی با تکیه بر پیشینه عصر صفوی» در دو روز چهارشنبه 14 بهمن 1394 (نشست اقتصادی با عنوان «ارزیابی ظرفیت های اقتصادی عصر صفوی برای تمدن سازی نوین اسلامی») و چهارشنبه 28 بهمن 1394 (نشست فرهنگی با عنوان «ارزیابی ظرفیت های فرهنگی ـ سیاسی عصر صفویان برای تمدن سازی نوین اسلامی») برگزار می شود.
علاقه مندان برای ثبت نام در این کارگاه آموزشی به تارنمای بسیج اساتید اصفهان (www.esf-basijasatid.ir) مراجعه کنند یا با شماره تلفن 37933127 تماس گیرند.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 0