پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
بر خط: 1732
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

4903 بازدید
توزیع ناعادلانه ثروت
تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ دی ۱۳۹۴
به نقل از: www.sooka.ir
عناوین
رسته: 1