چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
بر خط: 1299
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

785 بازدید
روش شناسی علوم انسانی

فایل حاضر میزگرد دکتر حسن حضرتی و دکتر قباد منصوربخت با عنوان روش شناسی علوم انسانی می باشد که در پ‍‍‍ژوهشگاه علوم انسانی در تاریخ 19/7/1390 ایراد شده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۲ آذر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۹/۲
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : حسن حضرتی
سخنران : قباد منصوربخت
عناوین
رسته: 1