چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
بر خط: 2039
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

629 بازدید
ایرانیان، یونانیان و رومیان_نگاهی به داد و ستد فرهنگی میان ایران و یونان

فایل حاضر سخنرانی کامران فانی با عنوان ایرانیان، یونانیان و رومیان(نویسنده:ژوزف ویسهوفر- مترجم:جمشید ارجمند)
_نگاهی به داد و ستد فرهنگی میان ایران و یونان می باشد که در شهر کتاب مرکزی در تاریخ 2/98/89 ایراد شده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۲ آبان ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۰۸/۲
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : کامران فانی
خبرنگار : حامد بابایی
عناوین
رسته: 1