سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1085
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2758 بازدید
متکدی گری

الکساندر دوبوسکی از اوکراین


تاریخ انتشار در سایت: ۸ مهر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / ایران کارتون ۱۳۹۰/۰۷/۸
نقش ها
کاریکاتوریست : الکساندر دوبوسکی
عناوین
رسته: 1

تصاویر