دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1378
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

12049 بازدید
دقایقی با اکنکار

اکنکار مکتبی است، که توسط «پال توئیچل» در سال 1965م به جهان معرفی شد. پال در سال 1965م کارگاه های آموزشی سفر روح را در کالیفرنیا دایر و آموزشنامه های اکنکار را عرضه کرد.
موسسه اکنکار در سال 1970م به عنوان موسسه ای غیر انتفاعی تاسیس شد و پال در سال 1971م در حالی درگذشت، که عده ی بسیاری را به وصل اک نایل کرده بود. در حال حاضر مرکز این مکتب در ایالت سینه سوتا است.
مکتب اکنکار، یک عرفان آمریکایی و از زیر شاخه های عرفان سرخپوستی است، ولی رگه های عرفان شرقی (هندویسم و بودیسم) در آن به وفور یافت می شود. این مکتب، تلفیقی از آموزه های انواع و اقسام ادیان (الهی و غیر الهی) است.
نوشتار حاضر به معرفی و نقد و بررسی این مکتب می پردازد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

پیشگفتار
1) مشخصه های اصلی معنویت سکولار
2) معنویات تلفیقی

اکنکار(دانش باستانی سفر روح)
1: پیدایش
2: سوگماد
3: کل نیرانجان
4: جهان اکنکار
5) ماهانتا
6: کتاب مقدس اکنکار

نقد مبانی معنوی
1ـ شخصیت ماهانتا
2ـ سوگماد و کل نیرانجان
3ـ خدای شیء وار
4ـ سفر روح
5ـ شریعت کی سوگماد
6ـ نگاه اکنکار به ادیان دیگر

نقد مبانی اجتماعی
۱. مشاهیر مکتب
۲. پیدایش خاموش و پیشبرد سیاسی
3. فردگرایی و انزوا
4. خدا و خداچه ها
5. محل ظهور ماهانتا
6. تی اس ام
7ـ وضعیت اکنکار در ایران
8. زمینه های فعالیت
تاریخ انتشار در سایت: ۱۸ بهمن ۱۳۸۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1