یک‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
بر خط: 2129
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2176 بازدید
شدت بحران اقتصادی
تاریخ انتشار در سایت: ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
منبع: / سایت / ایران کارتون ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
نقش ها
کاریکاتوریست : ارس
عناوین
رسته: 1

تصاویر