دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1356
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

11188 بازدید
از عنصری تا سعدی و سیر قصیده سرایی

فایل حاضر، سخنرانی مهدی نوریان با عنوان «از عنصری تا سعدی و سیر قصیده سرایی» است که در همایش سعدی در قصیده در شهر کتاب مرکزی در تاریخ 1/2/90 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۹ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۲۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
خبرنگار : مرضیه بابایی
سخنران : مهدی نوریان
عناوین
رسته: 1