دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1340
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

11500 بازدید
موسیقی و سعدی

فایل حاضر، سخنرانی سالار عقیلی با عنوان «موسیقی و سعدی» است که در همایش سعدی در قصیده در شهر کتاب مرکزی در تاریخ 1/2/90 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۳۱ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۳۱
فایل (های) پیوست
نقش ها
خبرنگار : مرضیه بابایی
سخنران : سالار عقیلی
عناوین
رسته: 1