یک‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
بر خط: 2133
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1978 بازدید
جایگاه توبه در صحیفه

فایل حاضر، سخنرانی خانم دکتر باهنر با عنوان «جایگاه توبه در صحیفه» است که در چهارمین همایش صحیفه سجادیه در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در تاریخ 3/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۶ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۲۶
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1