سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1072
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2102 بازدید
گفتمان ادبی در صحیفه سجادیه

فایل حاضر، سخنرانی دکتر سید فضل الله میرقادری با عنوان «گفتمان ادبی در صحیفه سجادیه» است که در چهارمین همایش صحیفه سجادیه در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در تاریخ 3/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۳ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۲۳
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1