چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
بر خط: 4249
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2323 بازدید
توحید محوری در صحیفه سجادیه

فایل حاضر، سخنرانی عبدالحسین خسروپناه با عنوان «توحید محوری در صحیفه سجادیه» است که در چهارمین همایش صحیفه سجادیه در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز در تاریخ 3/3/1390 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۰ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۲۰
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1