دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴
بر خط: 2695
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

786 بازدید
رابطه سبک فرزند پروری با هوش هیجانی زنان مسلمان

فایل حاضر، سخنرانی ساناز برزگر کهنومی با عنوان «رابطه سبک فرزند پروری با هوش هییجانی زنان مسلمان» است که در اولین همایش علمی انجمن های علوم تربیتی ایران در تالار علامه جعفری دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 14/2/90 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۶ تیر ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۴/۶
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1