پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1827
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

13136 بازدید
معاد و هالیوود(3)

فایل حاضر، بخش سوم نقد و بررسی مجموعه فیلم های هالیوود با موضوع «معاد و هالیوود» است که به نقد و بررسی فیلم سینمایی «نابغه» (knowing) می پردازد. این مجموعه توسط دفتر سینمائی بسیج دانشجوئی دانشگاه امام صادق(ع)، تهیه و تنظیم شده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ مهر ۱۳۸۹
منبع: / سایت / فتیان ۱۳۸۹/۷/۳۰
فایل (های) پیوست
مطالب
عناوین
رسته: 1