پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 558
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

863 بازدید
نقد و بررسی اشعار فروغ فرخزاد

فایل حاضر سخنرانی اسماعیل امینی با موضوع نقد و بررسی اشعار فروغ فرخزاد می‌باشد که در سلسله جلسات جریانشناخت ادبیات معاصر کانون اندیشه جوان در تاریخ 20/1/85 ایراد گردید.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۷ خرداد ۱۳۸۵
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۵/۳/۱۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : اسماعیل امینی
عناوین
رسته: 1