دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1573
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

11402 بازدید
بازخوانی اندیشه دینی در آیینه فلسفه و کلام جدید(2)

فایل حاضر جلسه دوم سلسله مباحث عبدالحسین خسروپناه با موضوع «بازخوانی اندیشه دینی در آیینه فلسفه و کلام جدید» است که در تاریخ 14/8/1388 در کانون اندیشه جوان ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۴ دی ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۳۸۹/۰۳/۱۸
فایل (های) پیوست
نقش ها
خبرنگار : سعید بابایی
مطالب
عناوین
رسته: 1