پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 1248
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1419 بازدید
«تحلیل فلسفی و عرفانی روح‌القدس در متون دینی» منتشر شد

کتاب «تحلیل فلسفی و عرفانی روح‌القدس در متون دینی»، نوشته «فاطمه علی‌پور»، به همت انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، کتاب حاضر در دو بخش نگارش یافته است و هر بخش شامل فصولی است. در بخش اول ابتدا مباحث کلی و تعاریف مطرح شده است و در فصول بعدی به ترتیب تقدم زمانی جایگاه روح‌القدس در آیین زرتشت، یهود و مسیحیت و دیدگاه‌های فلسفی و عرفانی مطرح شده در این ادیان تبیین شده است.
بخش دوم به جایگاه روح‌القدس در اندیشه‌های اسلامی اختصاص یافته است. در فصول این بخش ابتدا روح‌القدس در قرآن کریم، متون روایی و تفاسیر قرآنی بررسی شده و سپس تبیینات فلسفی و عرفانی اندیشمندان مسلمان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت سعی شده است حتی‌الامکان همه مباحث به صورت تطبیقی بررسی و تحلیل شود.
آغاز پیدایش اندیشه و تفکر به آغاز پیدایش انسان باز می‌گردد و یکی از موضوعاتی که همواره در طول تاریخ، ذهن بشر را به خود مشغول داشته ‌است، چیستی موجودات ماوراءالطبیعه است. یکی از این موجودات که همه ادیان آسمانی به گونه‌ای بر وجود آن تأکید کرده‌اند، روح‌القدس است.
از آن‌جا که خداوند به عنوان محور مشترک همه ادیان آسمانی در متون مقدس، این حقیقت‌الهی را به بشر معرفی کرده است، در متون مقدس ادیان آسمانی از روح‌القدس با کاربردهای متفاوتی یاد شده است و فلاسفه و عرفای اسلامی نیز مباحثی ازمتون فلسفی و عرفانی را به تبیین این حقیقت الهی اختصاص داده‌اند. ولی مفسرین قرآن کریم به خصوص مفسرین اهل سنت، به چیستی این حقیقت چندان توجهی نداشته‌اند و غالبا تفاسیر تنها به مترادف بودن نام روح‌القدس با جبرئیل اکتفا کرده‌اند.
از سوی دیگر غلو مسیحیان در مورد الوهیت روح‌القدس نشان می‌دهد که در این زمینه افراط و تفریط‌های بسیاری صورت گرفته است و تا کنون تألیفی جامع و مستقل و به دور از هرگونه افراط و تفریط پیرامون روح‌القدس، به اهل دانش و پژوهش عرضه نشده است. لذا یک پژوهش جامع و عمیق در این ‌مورد می‌تواند تا حدود زیادی به سؤالاتی که در این زمینه همواره پیش‌روی بشر قرار داشته است، پاسخ‌گو باشد.
چاپ اول کتاب «تحلیل فلسفی و عرفانی روح‌القدس در متون دینی»، نوشته «فاطمه علی‌پور»، به همت انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا در 350 صفحه وزیری و با بهای 45000 ریال، 7 مهرماه سال جاری روانه بازار کتاب شده است.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۳ مهر ۱۳۸۷
منبع: / خبرگزاری / ایکنا ۱۳۸۷/۰۷/۱۳
عناوین
رسته: 3