دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 3080
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1488 بازدید
"شرح جامع مثنوی معنوی" منتشر شد

مجموعه شرح جامع مثنوی مولانا (سه دفتر) به کوشش کریم زمانی از سوی انتشارات روزنامه اطلاعات منتشر شده است.
در دفتر اول شرح جامع مثنوی مقدمه ای از مرحوم عبدالحسین زرین کوب درباره شرح مثنوی به کوشش کریم زمانی و خطاب به او نوشته شده است. در این مقدمه آمده است: "مجلد اول شرح جدید جنابعالی بر مثنوی معنوی عز و وصول بخشید. اینکه آن را شرح جامع خوانده اید، حاکی از آن است که در تدوین آن به شروح سابق توجه داشته اید و این خود مایه مزید اطمینان به شیوه کار و تحقیق جنابعالی است."
زرین کوب در بخش دیگری از این مقدمه آورده است: "مراجع جنابعالی در آخر کتاب و همچنین مقدمه ای که در آن شمه ای از زندگی مولانا را تقریر کرده اید نیز از فسحت میزان تحقیق سرکار نشان دارد. با آنکه این روزها شرحهای متعددی در باب مثنوی تالیف و تحریر شده است، کتاب سرکار عالی هم البته مغتنم و مفید است و لاجرم ارزش ویژه خود را دارد. آنچه به نام کلید واژه تحت عنوان فهرست اصطلاحات در آخر کتاب افزوده اید راهنمای سودمندی برای لغات و اصطلاحاتی است که در این کتاب به شرح و بیان آنها پرداخته اید. کتاب بی تردید فواید بسیاری عاید خوانندگان مثنوی می کند و برای طالب علمان جوان مراجع ارزنده ای خواهد بود."
در دفتر اول یادداشتهایی از عبدالکریم سروش، محمد رضا شفیعی کدکنی، سید جعفر شهیدی و آنه ماری شیمل نیز به چشم می خورد.
کریم زمانی - قرآن پژوه و مولاناشناس - که کار شرح ابیات مثنوی را برعهده داشته است، در مقدمه خود دفتر سوم مثنوی را قلب مثنوی می داند و می نویسد: "دفتر سوم را قلب مثنوی می گویند. هم کما و هم کیفا. چه مثنوی با این دفتر به نیمه می رسد و به علاوه ابیات این دفتر فزون تر از ابیات سایر دفاتر است. (به جز دفتر ششم) و نیز نکات ثقیل و گرانخوار آن بیشتر. تا بدان جا که حتی ژرف کاوان متغور و مثنوی دانان متضلع نیز دربرابر نکته های تیز و بران آن سپر افکنده اند. البته این بدان معنی نیست که مولانا عمدا به اغلاق سخن گفته است بلکه برعکس کلام مولانا صریح و بی پیرایه وعاری از پیچ و تابهای لفظی و کلامی است."
دفتر اول شرح جامع مثنوی به کوشش کریم زمانی نخستین بار در سال 1372 منتشر شد و تا کنون به چاپ بیست و پنجم رسیده است. دفترهای دوم و سوم هم سال 1373 منتشر و طی سالها به کرات تجدید چاپ شده اند.
این سه جلد هر یک با قیمت 10 هزار تومان در شمارگان 2100 نسخه از سوی انتشارات روزنامه اطلاعات منتشر شده است.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۱ تیر ۱۳۸۷
منبع: / خبرگزاری / مهر ۱۳۸۷/۰۴/۱۱
عناوین
رسته: 3