شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 1024
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

824 بازدید
جنگ اینترنتی ایران و آمریکا
تاریخ انتشار در سایت: ۸ مرداد ۱۳۸۲
به نقل از: http://ziaiy.persianblog.com
نقش ها
نویسنده : حمید ضیایی پرور
عناوین
رسته: 3