یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ 
Bashgah.net باشگاه اندیشه
چکیده مقالات همایش روز جهانی فلسفه 2010

کتاب حاضر، چکیده مقالات همایش روز جهانی فلسفه است که آبان ماه 1389 در کتاب خانه ملی ایران برگزار شد. این همایش توسط موسسه حکمت و فلسفه ایران برگزار شد و در طی آن، ده ها فیلسوف ایرانی و خارجی به ایراد سخنرانی و ارائه مقاله درباره فلسفه، فلسفه اسلامی و فلسفه ایران پرداختند.


http://www.bashgah.net/fa/content/print_version/51783 (Sun Jun 24 15:21:35 2018)