پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2132
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

14064 بازدید

رضا داوری اردکانی به سال 1312 در اردکان یزد بدنیا آمد و تا پایان دوره اول متوسطه در آنجا به مدرسه رفت. در سال 1330 از دانشسرای مقدماتی اصفهان دیپلم گرفت و در مهرماه همان سال به استخدام وزارت فرهنگ (وزارت آموزش و پرورش فعلی) درآمد و چندین سال در مدارس شهرهای اردکان، اراک- قم و تهران تدریس کرد. در سال 1334 برای تحصیل به دانشگاه تهران وارد شد و در رشته فلسفه بتحصیل پرداخت و در سال 1346 به اخذ درجه دکتری نائل آمد.

مراتب دانشگاهی:
- استادیار دانشگاه تهران سال 1346 (گروه آموزش فلسفه)
- دانشیار دانشگاه تهران سال 1350 " " "
- استاد دانشگاه تهران سال 1362 " " "

اهم مشاغل و سمت های اداری، علمی، فرهنگی و آموزشی:
- رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1360-1358
- سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران 1361-1359
- مدیر گروه آموزشی فلسفه- دانشگاه تهران 1365-1362
- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1363 تاکنون
- سردبیر مجله نامه فرهنگ از سال 1371 تاکنون
- سردبیر مجله فرهنگ از سال 1375 تاکنون
- مدیر عامل انتشارات علمی و فرهنگی 1376-1375
- عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون
- رئیس فرهنگستان علوم از سال 1377 تاکنون

کتاب ها:
- درباره علم (ویراست دوم) - 1386
- درباره غرب (ویراست دوم) - 1386
- فلسفه در دام ایدئولوژی- 1386
- فلسفه، سیاست و خشونت- 1385
- ما و راه دشوار تجدد- 1384
- سنت و تجدد- 1384
- فلسفه کارل پوپر (تجدید چاپ)- 1384
- فلسفه معاصر ایران- 1384
- فلسفه و انسان معاصر- 1383
- فلسفه تطبیقی- 1383
- فارابی، فیلسوف فرهنگ- 1382
- درباره علم- 1380
- اندیشه و تمدن غربی- 1380
- سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر- 1379
- درباره غرب- 1379
- تفکر پست مدرن- 1378
- فرهنگ، خرد و آزادی- 1378
- فلسفه در بحران- 1373
- فلسفه در قرن بیستم، ژان لاکوست (ترجمه)- 1367
- دفاع از فلسفه- 1366
- ناسیونالیسم و انقلاب- 1365
- ناسیونالیسم و حاکمیت ملی- 1364
- فلسفه چیست؟- 1360
- وضع کنونی تفکر در ایران- 1357
- اوتوپی و عصر تجدد- 1356
- فارابی مؤسس فلسفه اسلامی- 1356
- مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی- 1356
- مبانی نظری تمدن غربی- 1355
- فلسفه مدنی فارابی- 1354
- شاعران در زمانه عسرت- 1351
- چند نامه به دوست آلمانی، آلبرکامو (ترجمه)- 1347

منابع

موضوعات

مناطق

مطالب

تعداد: 58
» 
1
2
3

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر