یک‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1412
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2416 بازدید

فصلنامه تخصصی مطالعات اقتصاد انرژی وابسته به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. این فصل نامه به لحاظ محتوایی، شامل مقالاتی در خصوص موضوعات زیر است:
- مدل سازی عرضه و تقاضای انرژی
- مدل های بهینه سازی انرژی
- بازار نفت و رفتار قیمت
- مدل سازی قیمت نفت و گاز
- تحلیل های هزینه و فایده اقتصادی طرح های انرژی
- مسائل زیست محیطی مصرف سوخت های فسیلی
- تحولات ساختاری در بخش انرژی ایران و جهان
- مباحث سیاسی، اجتماعی و حقوقی انرژی
- قراردادهای نفتی
- برنامه ریزی انرژی
- نهادهای بین المللی انرژی
- چشم اندازهای عرضه و تقاضای انرژی
- بازارهای مالی انرژی

● صاحب امتیاز:
● مدیر مسئول: دکتر مهدی عسلی
● سردبیر: دکتر محمد مزرعتی
● تلفن: 22049627 (021)
● فاکس: 22049627 (021)
● نشانی: تهران، خیابان شهید وحید دستگردی، شماره 125، کدپستی 1916711383
● صندوق پستی: 4757-19395

رایانامه: iiesj@iies.ac.ir

موضوعات