دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 3017
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1790 بازدید

شبکه اطلاع رسانی خانه کتاب وابسته به خانه کتاب می باشد. مؤسسه خانه کتاب یک مؤسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی می باشد که در حال حاضر بخش های زیر در آن فعالیت می کنند. مهترین بخش های شبکه اطلاع رسانی خانه کتاب عبارتند از:
- اطلاعات تمام کتاب های منتشر شده در ایران
- اطلاعات ناشران ایران
- نسخه الکترونیک ماه نامه کتاب شناسی، نقد و بررسی کتاب ماه
- نسخه الکترونیک هفته نامه کتاب هفته
- آخرین خبرهای مربوط به انتشار کتاب در ایران

رایانامه: webmaster@ketab.org.ir

موضوعات