سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1415
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1911 بازدید

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی است که در مهرماه سال ۱۳۸۴ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده.

اهداف:
۱) تدوین و تکمیل اصطلاح‏نامه‏های علوم اسلامی وفرهنگ‏های مستند علوم به عنوان چهارچوب وپایه اساسی اطلاع‌رسانی نوین دینی؛
۲) بازشناسی منابع و مدارک اسلامی و حوزه‏های وابسته (مکتوب، صوتی، تصویری و...) و معرفی‏آنها در قالب‏های علمی و استاندارد؛
۳) سامان‌دهی و طبقه‏بندی اطلاعات دینی و تولید محتوای قابل عرضه در عرصه فناوری اطلاعات‏و ارتباطات؛
۴) شناسایی جدیدترین استانداردهای علمی و فنون اطلاع‌رسانی و به کارگیری آنها در عرصه اطلاع‏رسانی دین‌پژوهی.

وظایف:
۱) مطالعه و پژوهش پیرامون نحوه تهیه و فراهم آوری اطلاعات و مدارک اسلامی؛
۲) مطالعه و پژوهش پیرامون روش های سازماندهی و طبقه بندی اطلاعات و مدارک و چگونگی به کارگیری آنها در حوزه علوم اسلامی
۳) مطالعه و پژوهش پیرامون روش های اشاعه اطلاعات و مدارک اسلامی با استفاده از فن آوری های مناسب و خدمات کتابخانه ای؛
۴) تدوین خط مشی واحد در زمینه مدیریت اطلاعات اسلامی و مدیریت دانش در مراکز اطلاع رسانی اسلامی ؛
۵) طراحی و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی پیوسته و ناپیوسته در حوزه علوم اسلامی؛
۶) فراهم نمودن امکانات مناسب مبادله اطلاعات و مدارک اسلامی برای مراکز اطلاع رسانی اسلامی؛
۷) تهیه و تدوین منابع مرجع مورد استفاده در مدیریت اطلاعات اسلامی نظیر: اصطلاح نامه ها، فرهنگ نامه ها و .....؛
۸) تهیه و انتشار الکترونیکی منابع هسته اسلامی؛
۹) نیاز سنجی اطلاعاتی پژوهشگران حوزه علوم اسلامی و تامین نیازهای اطلاعاتی آنها؛
۱۰) طراحی و ایجاد کتابخانه دیجیتالی؛
۱۱) طراحی و ایجاد نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات دانش – مدار؛
۱۲) فراهم آوردن امکاناتی برای تسهیل و تسریع دسترسی به اطلاعات اسلامی؛
۱۳) حمایت از پژوهش و توسعه با فراهم آوری امکان شناسایی و گزینش اطلاعات مفید مورد نیاز حوزه علوم اسلامی؛
۱۴) حمایت و پشتیبانی پایگاه های اطلاعاتی ایجاد شده توسط واحدهای تابعه مرکز؛
۱۵) طراحی، ایجاد، توسعه و پشتیبانی سایت های اینترنتی و شبکه­ های اطلاع رسانی اسلامی.

ساختار:
۱/ مدیریت سامان دهی اطلاعات
الف- گروه پژوهشى اصطلاح نامه علوم اسلامی
ب- گروه پژوهشى فرهنگ نامه علوم اسلامی
پ - گروه پژوهشى نمایه سازى
ت - گروه پژوهشى فهرست نویسی
۲/ مدیریت نظام های اطلاعاتی
الف- واحد کتابخانه دیجیتالی و پایگاه های اطلاعات
ب- واحد سایت و شبکه
پ- واحد نشر الکترونیکی و بانک اطلاعاتی
۳/ بخش کارشناسی
۴/ بخش امور پژوهشی و اجراییموضوعات