دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 855
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

7532 بازدید

شرکت چند ملیتی (Multinational Corporation). شرکتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطبهای صنعتی کشورهای در حال توسعه و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس یک شرکت فرعی (یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است) می‌کند. در شرکتهای چند ملیتی، شرکت مادر یا شرکت اصلی، تابعیت کشور محل ثبت خود را دارد و شرکتهای فرعی هر کدام، تابعیت کشور محل ثبت خود را دارند، مثل کوکاکولا. شرکتهای فرعی، مجری نظریات اقتصادی و مدیریت متمرکز اصلی می‌باشند. شرکتهای چند ملیتی در حال حاضر به غولهای بزرگ اقتصادی و سیاسی تبدیل شده‌اند و چنان در کشورهای متعدد ریشه دوانده‌اند که تعیین ملیت و تعلق آنها به این و یا آن کشور، چندان آسان نیست. چند ملیتی‌ها که وابسته به سرمایه انحصاری جهانی می‌باشند در عین حال سعی می‌کنند تحت نظارت قدرت سیاسی هیچ کشوری نباشند. آنها به دلیل اینکه در پی سودهای کلان هستند، مصالح اقتصادی هر کشوری را به خاطر منافع خود زیرپا می‌گذارند و گاهی نیز برای به حکومت رساندن دستیاران خود، دست به توطئه و کودتا می‌زنند. بزرگترین مراکز شرکتهای چند ملیتی در آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن قرار دارند.

منابع:
1. فرهنگ علوم سیاسی، نوشته علی آقا بخشی با همکاری مینو افشاری راد، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1376

مطالب

تعداد: 8

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر