چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 1739
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

3727 بازدید

فرار مغزها (Brain Drain).
1- جریان مهاجرتهای فردی کارکنان حرفه‌ای و متخصصان و دانشمندان رشته‌های مختلف از کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به منظور انتخاب مشاغل و امکانات بهتر.
2- جذب کارشناسان از کشورهای در حال توسعه به طلب سود بیشتر به مراکز امپریالیستی.
3- شکل غیرطبیعی مبادلات علمی بین کشورها که با جریان مهاجرت یکطرفه به نفع کشورهای بسیار توسعه یافته مشخص می‌شود.
مبنای اقتصادی جریان فرار مغزها، وابستگی فنی دولتهای جوان به سرمایه خارجی و بالاتر از همه، وابستگی آنها به مجتمع‌های فراملیتی است. فرار مغزها، امکانات علمی و فنی دولتهای جوان را تخریب و رشد نیروهای تولیدی و نیز پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنها را کند می‌کند. دولتهای جوان در جریان مهاجرت متخصصان ماهر، بازنده واقعی هستند، در حالی که به عنوان نمونه، ایالات متحده آمریکا در دهه 1980 با وارد کردن 150 هزار پزشک، مهندس، تکنسین و دانشمند، مبلغ 5 میلیارد دلار هزینه مربوط به آموزش در داخل را صرفه‌جویی کرده است. فرار مغزها، تجلی جدی انحصار علمی و فنی قدرتهای بزرگ در نظام سرمایه‌داری جهانی است. انجام تغییرات اساسی اجتماعی و اقتصادی، صنعتی کردن جامعه، کنترل موثر بخش خصوصی و وابسته کردن آن به منافع ملی، محدود کردن فعالیت سرمایه خارجی و بویژه مجتمع‌های فراملیتی، بالا بردن سطح زندگی مردم، تأمین رفاه و امنیت اجتماعی، نظام گسترده تأمین مسکن و گسترش فرهنگ و امکانات خدماتی می‌تواند بر پدیده فرار مغزها نقطه پایان بگذارد. باید سیاستی اتخاذ کرد که کار و تحقیقات علمی و هنری و فلسفی و فرهنگی بازار پررونقی پیدا کند و فرصت بر دانشمندان، متفکران و هنرمندان تنگ نشود تا کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا و کانادا نتوانند مغزهای جهان سومی را بربایندو این ملل در حال توسعه را از آنچه آفریده‌اند، محروم سازند.

منابع:
1. فرهنگ علوم سیاسی، نوشته علی آقا بخشی با همکاری مینو افشاری راد، انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1376

مطالب

تعداد: 17

تاریخ انتشار
عنوان
بازدید
نظر